Про програму

БЛАГОДІЙНА ПРОГРАМА
«РЯТУЙМО РАЗОМ!»
для людей з інвалідністю та членів їх родин, вимушених переселенців із зони АТО

ПРЕАМБУЛА

Враховуючи ситуацію, яка склалася на Сході України, в Донецькій та Луганській областях, де проходять бойові дії, багато людей змушені залишити свої домівки і виїхати з даних регіонів, в надії зберегти своє життя та життя своїх рідних.

У особливо складній ситуації опинилися громадяни з інвалідністю, оскільки без сторонньої допомоги вони не в змозі покинути свої домівки, а якщо і  з’являється така можливість, виникає інша проблема – відсутність в регіонах України чітко визначених місць (санаторіїв, баз відпочинку та інших закладів), які б були пристосовані (пандуси, ліфти, санітарні кімнати та інше) для проживання осіб з інвалідністю та готовими їх прийняти.

Труднощі пов’язані не тільки з переїздом осіб з інвалідністю з територій, де проходять бойові дії, а й з іншими чисельними проблемами вже на безпечній території України, зокрема це організація проживання, повноцінного харчування, лікування, побутового облаштування, а також забезпечення соціальної, юридичної, правової, психологічної та іншої допомоги переселенцям.

Національна Асамблея інвалідів України започаткувала дану Програму для надання допомоги особам з інвалідністю, вимушеним переселенцям із зони АТО.

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ

В Донецькій та Луганській областях загалом проживає понад 372000 осіб з інвалідністю, серед яких 1 групу мають – 42000 осіб (тобто ті громадяни, які потребують сторонньої допомоги), а також 21200 дітей з інвалідністю.

Станом на 1.07.2014 р., за неофіційними даними, близько 5000 (а це менше 2% від загальної кількості проживаючих на території Луганської та Донецької областей) людей з інвалідністю були вимушені виїхати в різні регіони України.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Громадська спілка “Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» (далі – НАІУ) реалізує Програму, яка передбачає допомогу особам з інвалідністю та членам їх сімей із Донецької та Луганської областей України, де проходить антитерористична операція (далі – АТО).

1.2. Програма реалізується на засадах законності, гуманності, добровільності, гласності, спільності інтересів.

1.3. В рамках Програми, НАІУ взаємодіє з державними структурами, громадськими, релігійними, благодійними, профспілковими організаціями, фондами, міжнародними організаціями та іншими юридичними і фізичними особами, що своєю діяльністю допомагають реалізувати Програму.

2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ

2.1. Основною метою Програми є сприяння у допомозі в організації виїзду осіб з інвалідністю із Луганської та Донецької областей України, де проходить АТО, а також їх тимчасовому розміщенню в безпечних місцях, допомога у захисті їх прав, свобод і законних інтересів.

Метою Програми не є одержання прибутку.

2.2. Для реалізації Програми НАІУ проводить наступні напрямки діяльності:

 • облаштування побуту, зокрема через надання гуманітарної допомоги для зручного проживання людей з інвалідністю;
 • пошук у працевлаштуванні, тимчасовій зайнятості.
 • здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування в частині забезпечення ними соціальних та інших гарантій вимушених переселенців з інвалідністю;
 • співробітництво з органами державної влади та місцевого самоврядування у вирішені проблем вимушених переселенців з інвалідністю;
 • узагальнення практичної діяльності Програми щодо надання допомоги людям з інвалідністю та підготовка рекомендацій та пропозицій органам законодавчої та виконавчої влади щодо виконання статті 11 «Ситуація ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації» Конвенції ООН «Про права інвалідів».

3. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕНЬ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПРОГРАМИ

3.1. Кошти та майно Програми формуються:

 • за рахунок благодійних внесків та пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;
 • за рахунок коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • за рахунок дотацій або асигнувань (субсидій), отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, в тому числі гуманітарної та технічної допомоги, що надається виконавцям Програми;
 • за рахунок коштів грантів, які надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги від міжнародних та інших організацій;
 • за рахунок пасивних доходів та коштів, які надходять від проведення основної діяльності;
 • за рахунок інших джерел, які не заборонені чинним законодавством України.

3.2. Кошти на Програму формуються на спеціальному рахунку Програми:

одержувач платежу: ВГО НАІУ;
код ЄДРПОУ/ДРФО: 26114037;
банк одержувача: ПАТ КБ «ПриватБанк» , м. Київ ( Україна);
номер рахунку 26007052624054, валюта UAH (Українська гривня) ;
код банку (МФО) : 320649 ;
призначення платежу : благодійний внесок на Програму «Рятуймо разом!»

3.3. Кошти та майно, яке отримано на Програму, використовується тільки для реалізації даної Програми.

3.4. Кошти і майно, яке отримано на Програму не може перерозподілятись між членами НАІУ.

3.5. Додатки до Програми є її невід’ємною її частиною.

4. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

4.1. НАІУ здійснюює відповідно до чинного законодавства оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності, подають статистичну звітність у встановленому порядку відповідним державним органам, зареєстровані в органах Державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі згідно чинного законодавства України.

4.2. НАІУ звітуює про діяльність в рамках реалізації Програми і використання майна та/або коштів перед членами НАІУ, організаціями, юридичними та фізичними особами, які надавали допомогу на реалізацію Програми.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРОГРАМИ

5.1. Зміни та доповнення до цієї Програми приймається секретаріатом НАІУ.